These are the train stations along Taiwan's southern rail line, from Gaoxiong to Taidong (Kaohsiung to Taitung).

I've marked some stations in red to make them easier to find on the list.

Chinese

pinyin

traditional

高雄

Gaoxiong

Kaohsiung

鳳山

Fengshan

Fengshan

後庄

Houzhuang

Houchuang

九曲堂

Jiuqutang

Chiuchutang

六塊厝

Liukuaicuo

Liukuaitso

屏東

Pingdong

Pingtung

歸來

Guilai

Kueilai

麟洛

Linluo

Linlo

西勢

Xishi

Hsishih

竹田

Zhutian

Chutien

潮州

Chaozhou

Chaochou

崁頂

Kanding

Kanting

南州

Nanzhou

Nanchou

鎮安

Zhenan

Chenan

林邊

Linbian

Linpien

佳冬

Jiadong

Chiatung

東海

Donghai

Tunghai

枋寮

Fangliao

Fangliao

加祿

Jialu

Chialu

內獅

Neishi

Neishih

枋山

Fangshan

Fangshan

古莊

Guzhuang

Kuchuang

大武

Dawu

Tawu

瀧溪

Longxi

Lunghsi

多良

Duoliang

Tuoliang

金崙

Jinlun

Chinlun

香蘭

Xianglan

Hsianglan

太麻里

Taimali

Taimali

三和

Sanhe

Sanho

知本

Zhiben

Chihpen

康樂

Kangle

Kanglo

台東新站

Taidong New Station

Taitung New Station

馬蘭

Malan

Malan

台東

Taidong

Taitung


east | west | south | train index