Xiao Nanmen
(Hsiao Nanmen)

MRT map

西門站

Ximen

Hsimen

小南門

Xiao Nanmen

Hsiao Nanmen

中正紀念堂站

Zhong Zheng Jiniantang

Chiang Kai-shek Memorial Hall


Xiao Nanmen line stop names with tone marks

| Danshui-Xindian  |  Banqiao - Nangang  |  Muzha  |  Xin Beitou  |  Nanshijiao  |  Xiao Nanmen  | 

MRT index


 home