Xin Beitou
(Hsin Peitou)

MRT outline

北投站

Beitou

Peitou

新北投站

Xin Beitou

Hsin Peitou


Xin Beitou line stop names with tone marks

| Danshui-Xindian  |  Banqiao - Nangang  |  Muzha  |  Xin Beitou  |  Nanshijiao  |  Xiao Nanmen  | 

MRT index


 home